TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"raising" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "raising" po angielsku

raising

rzeczownik
 1. podnoszenie (ciężaru), unoszenie (czegoś)
  We need a forklift capable of raising that cargo. (Potrzebujemy wózka widłowego zdolnego do podniesienia tego ładunku.)
 2. wznoszenie, podnoszenie (czegoś)
 3. podwyższanie
 4. zbieranie (pieniędzy na jakiś cel)
 5. podnoszenie, poruszanie (tematu)
 6. wywoływanie
 7. unoszenie (np. brwi, wzroku)
 8. wychowywanie  AmE
 9. hodowanie
 10. zbieranie (np. ludzi)
 11. przebijanie (np. stawki)
 12. nawiązywanie łączności
 13. wskrzeszenie
 14. budowanie dawne użycie
 15. podnoszenie (tonu głosu) oficjalnie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wznosić, podnosić [przechodni]
  He raised his feet off the floor. (On podniósł stopy z ziemi.)
  Raise the glasses to Mary and John. (Wznieśmy toast za Mary i Johna.)
 2. podwyższać [przechodni]
  They said they would raise our payments. (Mówią, że podwyższą nasze płace.)
  We want to raise the standard of our hotel. (Chcemy podwyższyć standard naszego hotelu.)
 3. zbierać (pieniądze na jakiś cel) [przechodni]
  We are raising money for sick children. (Zbieramy pieniądze na chore dzieci.)
  I am raising money for a concert. (Zbieram pieniądze na koncert.)
 4. podnosić, poruszać (temat) [przechodni]
  I need to raise this subject at the meeting. (Muszę poruszyć ten temat na spotkaniu.)
  Don't raise that subject. It is rather thorny. (Nie poruszaj tego tematu. Jest on raczej drażliwy.)
 5. unosić (np. wzrok, brwi) [przechodni]
  She raised her eyebrows at the news. (Ona uniosła swoje brwi słysząc te wiadomości.)
  I raised my eyebrows in surprise. (Uniosłam brwi w zdumieniu.)
 6. wychowywać (dzieci)  AmE [przechodni]
  I didn't raise you like that! (Nie wychowałem cię w ten sposób!)
  I've done my best to raise the two of you. (Zrobiłem co w mojej mocy, żeby wychować was dwoje.)
  She raised her children well. (Ona dobrze wychowała swoje dzieci.)
  I don't want to raise my daughter alone. (Ja nie chcę sam wychowywać mojej córki.)
 7. hodować (zwierzęta), uprawiać (rośliny) [przechodni]
  He raised cattle on his farm. (On hodował bydło na swojej farmie.)
  My aunt still raises hens. (Moja ciocia wciąż hoduje kury.)
 8. zbierać (np. ludzi) [przechodni]
  Their protest has raised a crowd. (Ich protest zebrał tłum.)
 9. przebijać, podnosić, podbijać (np. stawkę) [przechodni]
  I'm raising the stakes. (Przebijam stawkę.)
  He raised my offer and won the auction. (Przebił moją ofertę i wygrał aukcję.)
 10. wskrzeszać (zmarłych) dawne użycie [przechodni]
  No magic can raise the dead. (Żadna magia nie jest w stanie wskrzesić umarłych.)
 11. budować, wznosić oficjalnie [przechodni]
  A new school is being raised in our town. (W naszym mieście buduje się nową szkołę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "raising"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
phrasal verb
idiom
inne
inne