"podnoszenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podnoszenie" po polsku

podnoszenie

rzeczownik
 1. lifting
  • podnoszenie (ciężkiego przedmiotu)
   I brought my strongest workers to do the lifting. (Przyprowadziłem moich najsilniejszych robotników, żeby zajęli się podnoszeniem.)
 2. raising
  • podnoszenie (ciężaru), unoszenie (czegoś)
   We need a forklift capable of raising that cargo. (Potrzebujemy wózka widłowego zdolnego do podniesienia tego ładunku.)
  • wznoszenie, podnoszenie (czegoś)
  • podnoszenie, poruszanie (tematu)
  • podnoszenie (tonu głosu) oficjalnie
 3. uplift
 4. rising *
 5. cocking
  • podnoszenie (np. głowy)
  • podnoszenie (ronda kapelusza)
 6. heightening
 7. hoisting
 8. upraising
 9. bousing
 10. bowsing
 11. upping
 12. tricing
 13. escalating
 14. enhancing
  • podnoszenie (np. wartości, ceny, płacy)
 15. craning
  • podnoszenie (za pomocą dźwigu)
 16. boosting
 17. hoising
obrazek do "lift" po polsku obrazek do "hoist" po polsku
czasownik
 1. lift **** , lift up
 2. raise *****
 3. up *****
 4. enhance , ***
  • zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację) [przechodni]
   Now he's building a big factory which will enhance the village. (Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.)
   Knowledge of a foreign language will enhance your chances to get this job. (Znajomość języka obcego zwiększy twoje szanse na zdobycie tej pracy.)
   We should enhance the quality of our products. (Powinniśmy podnieść jakość naszych produktów.)
  • podnosić (np. wartość, cenę) [przechodni]
   We have to buy a new radio to enhance the value of our car. (Musimy kupić nowe radio, żeby podnieść wartość naszego samochodu.)
 5. boost **
  • podnosić, podsadzać  AmE [przechodni]
   Her daughter wanted a cookie from the table so she boosted her. (Jej córka chciała ciasteczko ze stołu, więc ona ją podsadziła.)
   He boosted her so that she could see the stage. (On podniósł ją, aby mogła zobaczyć scenę.)
 6. rear ***
 7. cock , *
  • podnosić (np. głowę)
   He cocked his head to see what was happening up there. (On podniósł głowę, żeby zobaczyć co się tam dzieje.)
  • podnosić (rondo kapelusza)
 8. hoist * , hoist up
 9. heave *
 10. heighten *
 11. hoist * , także: heeze BrE dialekt
 12. crane **
 13. escalate *
 14. elevate *
 15. trice
 16. take *****
 17. uprate
 18. upraise
 19. move upwards
 20. uprear
 21. hoise
phrasal verb
 1. push up
 2. stick up
  • wznosić, podnosić [przechodni]
   He stuck up his hands so that they could pull him out of the water. (Podniósł ręce, dzięki czemu mogli wyciągnąć go z wody.)
 3. ramp up
czasownik
 1. bolster *
 2. weigh ***
 3. uplift
 4. uprise
 5. bouse , także: bowse
 6. elevate *
phrasal verb
 1. sway up
phrasal verb
 1. stand up ***
 2. get up ***
 3. ride up
  • unosić się, podnosić się
   Her skirt was riding up with wind. (Jej spódniczka unosiła się wraz z wiatrem.)
   The balloon rode up and it disappeared from sight. (Balon się uniósł i straciliśmy go z oczu.)
czasownik
 1. lift ****
  • znikać, podnosić się, unosić się (np. o chmurach, mgle) [nieprzechodni]
   When the fog lifted, the sun started shining. (Kiedy zniknęła mgła, słońce zaczęło świecić.)
   You'll see the top of the mountain when the clouds lift. (Zobaczysz wierzchołek góry, kiedy chmury się podniosą.)
 2. run high
idiom
 1. be on the rise

Powiązane zwroty — "podnoszenie"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo