"powstać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powstać" po polsku

powstać

czasownik
 1. rise *****
  • wstawać, powstać oficjalnie [nieprzechodni]
   All rise, please. (Proszę powstać.)
   You have to rise when the Queen enters. (Musicie wstać, kiedy wchodzi Królowa.)
  • powstać (przeciwko czemuś) [nieprzechodni]
   All women should rise against inequality and discrimination. (Wszystkie kobiety powinny powstać przeciwko nierówności i dyskryminacji.)
   We need to rise against our oppressors! (Musimy powstać przeciwko naszym ciemiężcom!)
 2. uprise
 1. get to one's feet , rise to one's feet
czasownik
 1. arise ***
  • nadarzać się, powstawać, pojawiać się (o problemie, trudnej sytuacji) [nieprzechodni]
   to happen, to start to exist
   I seized the opportunity as soon as it arose. (Skorzystałem z okazji, kiedy tylko się nadarzyła.)
   Contact me if any problems arise. (Skontaktuj się ze mną, jeżeli pojawią się jakieś problemy.)
   link synonim: crop up
   zobacz także: come about
 2. originate *
 3. develop ***** , także: develope dawne użycie
  • powstawać (np. uszkodzenie) [przechodni]
   A crack in the hull has developed. (Powstało pęknięcie w kadłubie.)
   No damage has developed during the transport. (Podczas transportu nie powstało żadne uszkodzenie.)
 4. flow , ***
 5. callus
 1. come into being

"powstać" — Słownik kolokacji angielskich

rise to one's feet kolokacja
 1. rise czasownik + foot rzeczownik = powstać, wstać
  Bardzo silna kolokacja

  At the same time, the two men rose to their feet.

  Podobne kolokacje:
get to one's feet kolokacja
 1. get czasownik + foot rzeczownik = powstać, wstać
  Bardzo silna kolokacja

  Quickly I got to my feet, but not soon enough.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo