ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"postawić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "postawić" po polsku — Słownik angielsko-polski

postawić

czasownik
 1. put *****
  • postawić, położyć [TRANSITIVE]
   He put the book on the table. (On położył książkę na stole.)
   I am going to put her to bed. (Położę ją do łóżka.)
   I can't remember where I put my glasses. (Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie położyłem moje okulary.)
   link synonim: place
  • postawić (np. pytanie) [TRANSITIVE]
   She put a wrong thesis. (Ona postawiła nieprawidłową tezę.)
   You have to put a good question. (Musisz postawić dobre pytanie.)
 2. place *****
  • umieścić, położyć, postawić, odłożyć [TRANSITIVE]
   Place the glass next to the plate. (Postaw szklankę obok talerza.)
   Where should I place the chairs? (Gdzie mam umieścić krzesła?)
   She carefully placed the book back in the drawer. (Ona ostrożnie odłożyła książkę z powrotem do szuflady.)
   link synonim: put
  • postawić (np. kogoś w jakiejś sytuacji) [TRANSITIVE]
   He placed me in a situation where I couldn't say no. (On postawił mnie w sytuacji, w której nie mogłem powiedzieć nie.)
   She was placed in an awkward situation. (Ona została postawiona w niezręcznej sytuacji.)
 3. stand *****
 4. ante
 5. wager
 6. preplace
idiom
 1. bet the ranch , także: bet the farm
czasownik
 1. stand somebody something *****
phrasal verb
 1. get somebody something *****
phrasal verb
 1. set somebody up
  • postawić kogoś (w jakiejś sytuacji)
   You've set her up in a really difficult situation. (Postawiłeś ją w bardzo trudnej sytuacji.)
   I don't want to set you up in an awkward position. (Nie chcę cię postawić w niezręcznej pozycji.)
czasownik
 1. set *****
  • umieszczać, stawiać, sytuować written [TRANSITIVE]
   She set the flowers on the table. (Ona postawiła kwiaty na stole.)
   I set the couch closer to the television. (Postawiłem kanapę bliżej telewizora.)
   Where do you want to set the kitchen? (Gdzie chcesz umieścić kuchnię?)
 2. treat ****
  • fundować, stawiać [TRANSITIVE]
   He treated me to a weekend at the spa. (Zafundował mi weekend w spa.)
   I will treat you to a drink. (Ja ci postawię drinka.)
 3. lay ****
  • stawiać (pieniądze) British English [TRANSITIVE]
   I would not lay money on it. (Nie postawiłbym na to pieniędzy.)
   I laid money on the winning horse. (Postawiłem pieniądze na zwycięskim koniu.)
 4. back *****
  • stawiać (pieniądze, np. na drużynę, konia) [TRANSITIVE]
   I backed the slowest horse there was. (Postawiłem na najwolniejszego konia, jaki był.)
   I want to back this team - do you think they have a chance to win? (Chcę postawić na tę drużynę - myślisz, że mają szansę wygrać?)
 5. erect *
 6. pose ***
  • zadawać, stawiać (pytanie) formal
   He always poses difficult questions. (On zawsze zadaje trudne pytania.)
   She posed a question I couldn't answer. (Ona zadała pytanie, na które nie mogłem odpowiedzieć.)
 7. impone
 8. preerect
phrasal verb
 1. lay something down , lay down something *
phrasal verb
 1. put something up , także: put up something **
 2. put something on , także: put on something ***
 3. set something up
czasownik
 1. plonk British English , plonk something down British English , plunk American English , plunk something down American English
czasownik
 1. appear *****
  • stawiać się (w sądzie) [INTRANSITIVE]
   He appeared in court as a witness. (On stawił się w sądzie jako świadek.)
   She will appear to testify against the corrupt politician. (Ona stawi się w sądzie, żeby zeznawać przeciwko skorumpowanemu politykowi.)
 2. cheek British English *** , sass American English
  • stawiać się, pyskować (np. komuś starszemu) informal [TRANSITIVE]
   Why do you cheek the older guy? (Dlaczego się stawiasz starszemu facetowi?)
   My son doesn't cheek older children because he's too weak. (Mój syn nie stawia się starszym dzieciom, bo jest za słaby.)
 3. sauce ***
  • stawiać się, pyskować slang
   Why are you always saucing? (Dlaczego zawsze pyskujesz?)
   Don't sauce if you want to get your pocket money! (Nie stawiaj się, jeśli chcesz dostać swoje kieszonkowe!)

Powiązane zwroty — "postawić"

czasownik
przyimek
przed (kimś, np. postawić zadanie) = before
rzeczownik
phrasal verb
idiom
inne