"postawić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "postawić" po polsku

postawić

czasownik
 1. put *****
  • postawić, położyć [przechodni]
   He put the book on the table. (On położył książkę na stole.)
   I am going to put her to bed. (Położę ją do łóżka.)
   I can't remember where I put my glasses. (Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie położyłem moje okulary.)
   link synonim: place
  • postawić (np. pytanie) [przechodni]
   She put a wrong thesis. (Ona postawiła nieprawidłową tezę.)
   You have to put a good question. (Musisz postawić dobre pytanie.)
 2. place *****
  • umieścić, położyć, postawić, odłożyć [przechodni]
   Place the glass next to the plate. (Postaw szklankę obok talerza.)
   Where should I place the chairs? (Gdzie mam umieścić krzesła?)
   She carefully placed the book back in the drawer. (Ona ostrożnie odłożyła książkę z powrotem do szuflady.)
   link synonim: put
  • postawić (np. kogoś w jakiejś sytuacji) [przechodni]
   He placed me in a situation where I couldn't say no. (On postawił mnie w sytuacji, w której nie mogłem powiedzieć nie.)
   She was placed in an awkward situation. (Ona została postawiona w niezręcznej sytuacji.)
 3. stand *****
 4. ante
 5. wager
 6. preplace
idiom
 1. bet the ranch , także: bet the farm
czasownik
 1. stand somebody something *****
  • postawić komuś coś, zapłacić za coś  BrE
   I'll stand you the burger. (Ja ci postawię burgera.)
   If you want my help, you will have to stand me all the necessary equipment. (Jeżeli chcesz mojej pomocy, musisz mi zapłacić za cały potrzebny sprzęt.)
phrasal verb
 1. get somebody something *****
phrasal verb
 1. set somebody up
  • postawić kogoś (w jakiejś sytuacji)
   You've set her up in a really difficult situation. (Postawiłeś ją w bardzo trudnej sytuacji.)
   I don't want to set you up in an awkward position. (Nie chcę cię postawić w niezręcznej pozycji.)
phrasal verb
 1. stand up to somebody
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa postawić i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "postawić"

czasownik
phrasal verb
przyimek
przed (kimś, np. postawić zadanie) = before
rzeczownik
idiom
wykrzyknik