"postać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "postać" po polsku — Słownik angielsko-polski

postać

rzeczownik
 1. form ***** , forme old use
  • forma, postać, kształt [COUNTABLE]
   It was a mild form of flu. (To była łagodna postać grypy.)
   I don't know what it was, but it had the form of a big dog. (Nie wiem co to było, ale miało kształt wielkiego psa.)
   Running is a good form of exercise. (Bieganie jest dobrą formą ćwiczenia.)
 2. character ****
  • postać (w książce, filmie, sztuce) [COUNTABLE]
   The main character in the film is a girl who runs away from home. (Główną postacią w filmie jest dziewczyna, która ucieka z domu.)
   Harry Potter is a fictional character. (Harry Potter jest postacią fikcyjną.)
 3. figure , *****
  • osobistość, postać (ważna, np. historyczna) [COUNTABLE]
   Napoleon was a significant historical figure. (Napoleon był ważną postacią historyczną.)
   She is an important figure in modern literature. (Ona jest ważną postacią w literaturze współczesnej.)
   He's a famous figure in the world of fashion. (On jest znaną osobistością w świecie mody.)
   How can you not know him? He is a famous figure. (Jak możesz go nie znać? To znana osobistość.)
   link synonim: personality
  • sylwetka, postać (specyficzna sylwetka, zwłaszcza taka, którą niewyraźnie widać) [COUNTABLE]
   I could see a tall figure in the shadows. (Widziałam wysoką sylwetkę w cieniu.)
   A figure in a hat was standing beside my bed. (Postać w kapeluszu stała obok mojego łóżka.)
  • postać (na obrazie), model (osoby) [COUNTABLE]
   The two figures in the background are the painter's parents. (Dwie postaci w tle są rodzicami malarza.)
   zobacz także: figurine
 4. effigy
 5. gestalt   technical

Powiązane zwroty — "postać"

rzeczownik
rola (postać grana przez aktora) = part , pt (skrót) +1 znaczenie
potwór (bajkowa lub wyobrażona postać) = monster
ikona (znana postać) = icon , także: eicon old-fashioned
troll (postać baśniowa) = troll
furia (postać mitologiczna) = fury
Saul (postać biblijna) = Saul
akt (obraz, zdjęcie lub rzeźba przedstawiająca nagą postać) = nude
Łazarz (postać biblijna) = Lazarus
golem (postać baśniowa) = golem
postój = stop +3 znaczenia
bot (postać zaprogramowana w celu imitacji innego człowieka, np. w internecie, w grach komputerowych) = bot
Abel (postać biblijna, syn Adama i Ewy) = Abel
Brytania (postać kobieca symbolizująca Wielką Brytanię) = Britannia
Orion (postać z mitologii greckiej) = Orion
Achilles (postać z mitologii greckiej) = Achilles
dekoder (program zmieniający zakodowane dane na postać pierwotną) = decoder
przetwornik (urządzenie zamieniające jedną postać energii na inną) = transducer
Ryjek (postać z "Muminków") = Sniff
dobry charakter (postać filmu, książki itp.) = goody informal
półbóg (postać mityczna) = demigod
faun (postać mityczna) = faun
Argos (postać z mitologii greckiej) = Argus
Agamemnon (postać z mitów greckich) = Agamemnon
Minotaur (postać z mitologii greckiej) = Minotaur
Adonis (postać z mitologii greckiej) = Adonis
nazwa własna
Hiob (postać biblijna zarażona trądem) = Job
Mordechaj (postać biblijna) = Mordecai , Mordechai
przymiotnik
gazowy (stan, postać) = gaseous
inne
Ezdrasz (postać biblijna) = Ezra