"kształt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kształt" po polsku

kształt

obrazek do "shape" po polsku shape sorter
rzeczownik
 1. shape ****   [policzalny lub niepoliczalny]
  What shape is it? (Jaki to ma kształt?)
  The table was round in shape. (Stół miał okrągły kształt.)
  He sent me a postcard in the shape of a palm tree. (Wysłał mi pocztówkę w kształcie palmy.)
 2. form ***** , forme dawne użycie
  • forma, postać, kształt [policzalny]
   It was a mild form of flu. (To była łagodna postać grypy.)
   I don't know what it was, but it had the form of a big dog. (Nie wiem co to było, ale miało kształt wielkiego psa.)
   Running is a good form of exercise. (Bieganie jest dobrą formą ćwiczenia.)
 3. gestalten

Powiązane zwroty — "kształt"

rzeczownik
cień (kształt rzucany przez coś) = shadow
łuk (zakrzywiony kształt) = arc
figura (kształt ciała kobiety) = figure +2 znaczenia
kopuła (kształt dachu) = dome
serce (kształt) = heart
logo (obrazek lub kształt charakterystyczny dla czegoś) = symbol
wykształcenie = education , educ. (skrót) , edu. (skrót) , ed. (skrót) +4 znaczenia
miska (kształt) = bowl
cypel (podłużny kształt) = tongue
stożek (jako kształt) = taper
kształtowanie = cultivation +5 znaczeń
romb (kształt geometryczny) = lozenge
niewyraźna plama (niewyraźnie zaznaczony kształt) = blur
czasownik
przymiotnik
niewyraźny (np. kształt) = dim
aerodynamiczny (kształt samochodu, samolotu) = streamlined
określony (kształt) = sharp
foremny (kształt) = regular
sferyczny (kształt) = spherical , także: spheric
nieforemny (np. kształt domu) = rambling
kształtny = shapely +2 znaczenia
opływowy (np. kształt) = aerodynamic
phrasal verb
inne
Zobacz także: przekształcać siękształcenie

powered by  eTutor logo