MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"form" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "form" po angielsku

obrazek do "form" po polsku
rzeczownik
 1. forma, postać, kształt [policzalny]
  It was a mild form of flu. (To była łagodna postać grypy.)
  I don't know what it was, but it had the form of a big dog. (Nie wiem co to było, ale miało kształt wielkiego psa.)
  Running is a good form of exercise. (Bieganie jest dobrą formą ćwiczenia.)
 2. formularz, blankiet [policzalny]
  Just fill in this form and wait. (Proszę po prostu wypełnić ten formularz i poczekać.)
  I made a mistake. Can I have another form? (Pomyliłam się. Czy mogę dostać kolejny blankiet?)
 3. forma, kondycja [niepoliczalny]
  She is in very good form. (Ona jest w bardzo dobrej formie.)
  He is in poor form after his illness. (On jest w słabej formie po chorobie.)
  link synonim: condition
 4. klasa (w szkole) British English [policzalny]
  His form went on a trip yesterday. (Jego klasa była wczoraj na wycieczce.)
  I have no friends in my form. (Nie mam w klasie żadnych przyjaciół.)
 5. kartoteka policyjna British English potocznie [niepoliczalny]
  Nobody wants to be in the form. (Nikt nie chce być w kartotece policyjnej.)
  He is in our form. (On widnieje w naszej kartotece policyjnej.)
 6. formatka

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. formować, zakładać, tworzyć [przechodni]
  They formed a new party before the election. (Oni założyli nową partię przed wyborami.)
  I formed a band with my friends. (Stworzyłem zespół z moimi przyjaciółmi.)
 2. kształtować, formować [przechodni/nieprzechodni]
  There are six chapters but they do not form a book. (Jest tam sześć rozdziałów, ale nie formują one książki.)
  Your character forms from the very beginning. (Twój charakter kształtuje się od samego początku.)
 3. stanowić, być [przechodni]
  His works form a vital part of contemporary literature. (Jego dzieła stanowią istotną część współczesnej literatury.)
  These stamps form only a fraction of my whole collection. (Te znaczki stanowią tylko ułamek całej mojej kolekcji.)
 4. wytwarzać, wyrabiać [przechodni]
  They specialise in forming tombstones. (Oni specjalizują się w wyrabianiu nagrobków.)
  Goodyear was the first man to form tyres. (Goodyear był pierwszym człowiekiem, który wytwarzał opony.)
 5. nawiązywać (np. znajomość) [przechodni]
  We've formed a relationship when we worked together. (Nawiązaliśmy znajomość, kiedy pracowaliśmy razem.)
  I form new relationships easily. (Łatwo nawiązuję nowe znajomości.)
 6. kształtować (kogoś), mieć wpływ
  His lectures formed me as a historian. (Jego wykłady ukształtowały mnie jako historyka.)
  This film strongly formed me. (Ten film silnie na mnie wpłynął.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "form"

rzeczownik
czasownik
reform = reformować +1 znaczenie
be on form = być w formie (mieć dobry humor, mieć dużo energii)
przymiotnik
uniform = jednakowy (np. rozmiar, kolor), jednolity +1 znaczenie
continuous-form = ciągły (głównie o papierze do drukarek)
inne
przysłówek
kolokacje
Zobacz także: musical formwritten formbase formform mistressform upform letterform something into somethingill-formedbad formopinion-formingto be habit-formingarchitectural formstandard formin respect of formform of the stateform of lifeform of controlpreformform of expressionform of ownershipform of supervisionform of an offenceform of address, mode of address, manner of addressform of wordsform of travel, means of travel, mode of travelform of actionform of governmentform of a contractform of acts in lawform of a legal transactionform of a testamentform of contracting marriageform of court protectionform of making an objectionform of the normform of trialform of proxyform of a loanform of precipitationform of usageform of useform of a legal actionform of a notarial deedform of acts in law pertaining to real estatesform of speechform of contractform of relaxationform of a bill of exchangeform of charter-partyform of securityform over substance, style over substancemean of transport, mean of transportation, mode of transport, form of transport, form of transportation, mode of transportation, method of transportation, method of transportform one's opinion about somethingform of equilibriumre-formmultiform

"form" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "form" po polsku

well represented. Berlin's obrazek do "mould" po polsku
rzeczownik
 1. form ***** , forme dawne użycie
  • forma, postać, kształt [policzalny]
   It was a mild form of flu. (To była łagodna postać grypy.)
   I don't know what it was, but it had the form of a big dog. (Nie wiem co to było, ale miało kształt wielkiego psa.)
   Running is a good form of exercise. (Bieganie jest dobrą formą ćwiczenia.)
  • forma, kondycja [niepoliczalny]
   She is in very good form. (Ona jest w bardzo dobrej formie.)
   He is in poor form after his illness. (On jest w słabej formie po chorobie.)
   link synonim: condition
 2. condition *****
 3. mould British English , mold American English **
 4. cast , ***
  • forma, foremka [policzalny]
   I bought casts in Christmassy shapes. (Kupiłam foremki w świątecznych kształtach.)
   Pour the mixture into the cast. (Wlej mieszankę do formy.)
   link synonim: mould
 5. fig **
  • forma, kondycja slang
   How's your fig? (Jak twoja kondycja?)
   I need to improve my fig before the race. (Muszę poprawić kondycję przed wyścigiem.)
obrazek do "baking tray" po polsku Non-Stick Baking Sheet
rzeczownik
 1. baking tray British English , baking sheet , także: cookie sheet American English , także: biscuit sheet , sheet pan  
  Put the dough on the baking sheet. (Połóż ciasto na blasze do pieczenia.)

Powiązane zwroty — "form"

czasownik
będzie (używane do tworzenia form czasu przyszłego) = will
sformułować = word +1 znaczenie
formować = body +8 znaczeń
formułować = phrase , także: phr +3 znaczenia
przymiotnik
rzeczownik
przysłówek
formalnie = officially +5 znaczeń

powered by  eTutor logo