PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"form" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "form" po angielsku

obrazek do "form" po polsku
rzeczownik
 1. forma, postać, kształt [policzalny]
  It was a mild form of flu. (To była łagodna postać grypy.)
  I don't know what it was, but it had the form of a big dog. (Nie wiem co to było, ale miało kształt wielkiego psa.)
  Running is a good form of exercise. (Bieganie jest dobrą formą ćwiczenia.)
 2. formularz, blankiet [policzalny]
  Just fill in this form and wait. (Proszę po prostu wypełnić ten formularz i poczekać.)
  I made a mistake. Can I have another form? (Pomyliłam się. Czy mogę dostać kolejny blankiet?)
 3. forma, kondycja [niepoliczalny]
  She is in very good form. (Ona jest w bardzo dobrej formie.)
  He is in poor form after his illness. (On jest w słabej formie po chorobie.)
  link synonim: condition
 4. klasa (w szkole)  BrE [policzalny]
  His form went on a trip yesterday. (Jego klasa była wczoraj na wycieczce.)
  I have no friends in my form. (Nie mam w klasie żadnych przyjaciół.)
 5. kartoteka policyjna  BrE potocznie [niepoliczalny]
  Nobody wants to be in the form. (Nikt nie chce być w kartotece policyjnej.)
  He is in our form. (On widnieje w naszej kartotece policyjnej.)
 6. formatka

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. formować, zakładać, tworzyć [przechodni]
  They formed a new party before the election. (Oni założyli nową partię przed wyborami.)
  I formed a band with my friends. (Stworzyłem zespół z moimi przyjaciółmi.)
 2. kształtować, formować [przechodni/nieprzechodni]
  There are six chapters but they do not form a book. (Jest tam sześć rozdziałów, ale nie formują one książki.)
  Your character forms from the very beginning. (Twój charakter kształtuje się od samego początku.)
 3. stanowić, być [przechodni]
  His works form a vital part of contemporary literature. (Jego dzieła stanowią istotną część współczesnej literatury.)
  These stamps form only a fraction of my whole collection. (Te znaczki stanowią tylko ułamek całej mojej kolekcji.)
 4. wytwarzać, wyrabiać [przechodni]
  They specialise in forming tombstones. (Oni specjalizują się w wyrabianiu nagrobków.)
  Goodyear was the first man to form tyres. (Goodyear był pierwszym człowiekiem, który wytwarzał opony.)
 5. nawiązywać (np. znajomość) [przechodni]
  We've formed a relationship when we worked together. (Nawiązaliśmy znajomość, kiedy pracowaliśmy razem.)
  I form new relationships easily. (Łatwo nawiązuję nowe znajomości.)
 6. kształtować (kogoś), mieć wpływ
  His lectures formed me as a historian. (Jego wykłady ukształtowały mnie jako historyka.)
  This film strongly formed me. (Ten film silnie na mnie wpłynął.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "form"

rzeczownik
czasownik
reform = reformować +1 znaczenie
be on form = być w formie (mieć dobry humor, mieć dużo energii)
przymiotnik
uniform = jednakowy (np. rozmiar, kolor), jednolity +1 znaczenie
formfitting , także: form-fitting = obcisły (o stroju)
continuous-form = ciągły (głównie o papierze do drukarek)
inne
przysłówek
kolokacje

"form" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "form" po polsku

obrazek do "mould" po polsku
rzeczownik
 1. form ***** , forme dawne użycie
  • forma, postać, kształt [policzalny]
   It was a mild form of flu. (To była łagodna postać grypy.)
   I don't know what it was, but it had the form of a big dog. (Nie wiem co to było, ale miało kształt wielkiego psa.)
   Running is a good form of exercise. (Bieganie jest dobrą formą ćwiczenia.)
  • forma, kondycja [niepoliczalny]
   She is in very good form. (Ona jest w bardzo dobrej formie.)
   He is in poor form after his illness. (On jest w słabej formie po chorobie.)
   link synonim: condition
 2. condition *****
 3. mould BrE , mold AmE **
 4. cast , ***
  • forma, foremka [policzalny]
   I bought casts in Christmassy shapes. (Kupiłam foremki w świątecznych kształtach.)
   Pour the mixture into the cast. (Wlej mieszankę do formy.)
   link synonim: mould
 5. fig **
  • forma, kondycja slang
   How's your fig? (Jak twoja kondycja?)
   I need to improve my fig before the race. (Muszę poprawić kondycję przed wyścigiem.)
obrazek do "baking tray" po polsku Non-Stick Baking Sheet Buy Enamelled Steel Baking Tray | Aga Cook Shop
rzeczownik
 1. baking tray BrE , baking sheet , także: cookie sheet AmE , także: biscuit sheet , sheet pan  
  Put the dough on the baking sheet. (Połóż ciasto na blasze do pieczenia.)

Powiązane zwroty — "form"

czasownik
będzie (używane do tworzenia form czasu przyszłego) = will
sformułować = word +1 znaczenie
formować = body +8 znaczeń
formułować = phrase , także: phr +3 znaczenia
przymiotnik
rzeczownik
przysłówek
formalnie = officially +5 znaczeń