"give form" — Słownik kolokacji angielskich

give form kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj formularz
  1. give czasownik + form rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the end, it was that which gave form to his decision.

    Podobne kolokacje: