BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"give birth" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "give birth" po angielsku

  1. rodzić, urodzić (np. dziecko)
    The doctor says she will give birth to a child next month. (Doktor mówi, że ona urodzi w przyszłym miesiącu.)

"give birth" — Słownik kolokacji angielskich

give birth kolokacja
  1. give czasownik + birth rzeczownik = rodzić, urodzić (np. dziecko)
    Bardzo silna kolokacja

    Three years later she did give birth to a son.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo