BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"form known" — Słownik kolokacji angielskich

form known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): forma znany
  1. know czasownik + form rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The form of attack was well known among children who watched the show.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo