Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zakładanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakładanie" po polsku

zakładanie

rzeczownik
 1. institution ****
  • zakładanie, ustanowienie [niepoliczalny]
   The institution of a new company is not easy. (Zakładanie nowej firmy nie jest łatwe.)
   The institution of this university was brought by intense social changes. (Ustanowienie tego uniwersytetu było spowodowane intensywnymi zmianami społecznymi.)
 2. establishing
 3. forming
 4. cofounding
 5. premising
 6. presuming
 7. implying
 8. positing
 9. postulating
 10. presupposing
 11. threading
  • zakładanie (np. kliszy do aparatu, filmu)
czasownik
 1. establish ****
  • zakładać, tworzyć, ustanawiać, nawiązywać (np. biznes, rząd, kontakty) [przechodni]
   My friend plans to establish a company. (Mój przyjaciel planuje załozyć spółkę.)
   If I won one million pounds, I would establish my own company. (Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firmę.)
   I feel like I'm ready to establish my own family. (Czuję, że jestem gotów założyć własną rodzinę.)
   The spy quickly established a wide net of contacts with corrupt politicians. (Szpieg szybko stworzył szeroką sieć kontaktów ze skorumpowanymi politykami.)
   link synonim: found
 2. form ***** , forme dawne użycie
  • formować, zakładać, tworzyć [przechodni]
   They formed a new party before the election. (Oni założyli nową partię przed wyborami.)
   I formed a band with my friends. (Stworzyłem zespół z moimi przyjaciółmi.)
 3. assume , ****
 4. found **
  • zakładać, fundować, erygować (instytucję, organizację) [przechodni]
   The institution was founded in 1901. (Instytucja została założona w 1901 roku.)
   My father founded a charitable organization. (Mój ojciec założył organizację charytatywną.)
   link synonim: establish
 5. institute ****
  • zakładać, tworzyć (np. stowarzyszenie)
   He instituted a famous boutique in 1920s. (On założył znany butik w latach 20.)
   We want to institute an orphanage. (Chcemy założyć sierociniec.)
 6. imply **
 7. premise **
 8. suppose , *** , także: s'pose potocznie   oficjalnie [przechodni]
  Let's suppose you were there. (Załóżmy, że tam byłeś.)
 9. presume *
 10. thread **
 11. posit
 12. postulate
 13. presuppose
 14. predicate  
 15. ween
 1. make an assumption
obrazek do "put something on" po polsku
phrasal verb
 1. get something on **
 2. put something on , także: put on something ***
 3. set something up
118 Crazy bets – 1000 Awesome Things
czasownik
 1. bet ***
  • zakładać się, obstawiać (postawić pieniądze) [przechodni/nieprzechodni]
   I bet you can't do it. (Założę się, że nie możesz tego zrobić.)
   I want to bet 10 dollars on that team. (Chcę postawić 10 dolarów na tamtą drużynę.)
   I bet ten pounds you won't eat that jar of peanut butter. (Założę się o dziesięć funtów, że nie zjesz tego słoika masła orzechowego.)
  • zakładać się (być przekonanym o czymś) język mówiony [przechodni/nieprzechodni]
   I bet he and Jane get along just great. (Założę się, że on i Jane świetnie się dogadują.)
   I bet she's cheating on him. (Założę się, że ona go zdradza.)
 2. wager
 3. impone
 4. make a wager , place a wager
 1. make a bet