"jednolity" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jednolity" po polsku

jednolity

The Unending Plain Serengeti Plain
przymiotnik
 1. consistent ***
  • jednolity, spójny, konsekwentny, logiczny, stały, zgodny
   continuing in the same way
   To be a good teacher, you have to be consistent. (Aby być dobrym nauczycielem, musisz być konsekwentny.)
   Your dissertation was not consistent. (Twoja praca pisemna nie była spójna.)
   We need to be determined and consistent. (Musimy być zdecydowani i zgodni.)
 2. uniform **
  • jednakowy (np. rozmiar, kolor), jednolity
   The effect would be a uniform standard across the country. (Skutkiem byłby jednolity standard w całym kraju.)
   We wear a uniform size. (Nosimy jednakowy rozmiar.)
   przeciwieństwa: patchy, farraginous
 3. plain ***
  • gładki (bez żadnego wzoru), jednolity
   Plain clothes are easier to match. (Jednolite ubrania są łatwiejsze do dopasowania.)
   Do you have any plain white T-Shirts? (Czy macie jakieś gładkie białe koszulki?)
   link synonim: patternless
 4. unified *
 5. homogeneous , homogenous
 6. organic **
 7. seamless
 8. unitary   oficjalnie
 9. solid ***
  • jednolity (o kolorze lub substancji)
 10. indiscrete
idiom
 1. all of a piece
 1. all in one piece

Powiązane zwroty — "jednolity"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
inne
przysłówek
przymiotnik

powered by  eTutor logo