Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"jednakowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jednakowy" po polsku

jednakowy

przymiotnik
 1. equal ***
  • równy, jednakowy, taki sam
   They are of equal weight. (One są takiej samej wagi.)
   These matters are of equal importance. (Te kwestie są równie ważne.)
   For example, objects equal in size may differ in density. (Na przykład, przedmioty o tej samej wielkości mogą różnić się gęstością.)
   link synonim: same
 2. uniform **
  • jednakowy (np. rozmiar, kolor), jednolity
   The effect would be a uniform standard across the country. (Skutkiem byłby jednolity standard w całym kraju.)
   We wear a uniform size. (Nosimy jednakowy rozmiar.)
   przeciwieństwa: patchy, farraginous
 3. equivalent **
 4. flat **
  • jednakowy, stały, zryczałtowany (np. rata, opłata)
   The loan will be paid off in flat instalments. (Pożyczka będzie spłacana w jednakowych ratach.)
 5. alike **
  • podobny, taki sam, jednakowy, jednoraki
   He and his father are alike in many ways. (On i jego ojciec są podobni pod wieloma względami.)
   The houses in our street are very alike. (Domy na naszej ulicy są bardzo podobne.)
   All of their songs sound alike. (Wszystkie ich piosenki brzmią tak samo.)
   They are brothers but they are nothing alike. (Oni są braćmi, ale nie są do siebie w ogóle podobni.)
   link synonim: similar
   zobacz także: like
 6. superposable
 7. even-steven , even-stevens BrE

Powiązane zwroty — "jednakowy"

rzeczownik
jednostka = individual +4 znaczenia
jedność = unity +4 znaczenia
jedynak = only son +1 znaczenie
jednakowość = uniformity +1 znaczenie
przysłówek
jednakowo = equally +2 znaczenia