KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"flat" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "flat" po angielsku

flat BrE **
apartment AmE *** , także: apt. AmE

obrazek do "flat" po polsku Bootham Luxury Apartment
rzeczownik
 1. mieszkanie [policzalny]
  His flat is very big. (Jego mieszkanie jest bardzo duże.)
  Our new flat is much better than the previous one. (Nasze nowe mieszkanie jest dużo lepsze od poprzedniego.)
  She lost the keys to her apartment. (Ona zgubiła klucze do swojego mieszkania.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

flat **

♭ | music flat sign | DejaVu Sans, Book @ Graphemica
przymiotnik
 1. płaski
  I don't like houses with flat roofs. (Nie podobają mi się domy z płaskimi dachami.)
  The floor was perfectly flat. (Podłoga była idealnie płaska.)
 2. równinny, płaski (o terenie)
  The countryside where I grew up was very flat. (Wiejska okolica, w której dorastałam, była bardzo płaska.)
 3. jednakowy, stały, zryczałtowany (np. rata, opłata)
  The loan will be paid off in flat instalments. (Pożyczka będzie spłacana w jednakowych ratach.)
 4. bez powietrza, sflaczały (np. opona, piłka)
  Your tyre is flat. You should replace it. (Twoja opona jest bez powietrza. Powinieneś ją wymienić.)
  The tyres in your bike are flat. (Opony w twoim rowerze są bez powietrza.)
 5. płaski, niski, cienki (np. o cieście)
  The cake came out completely flat. (Ciasto wyszło zupełnie płaskie.)
 6. równy, gładki (o powierzchni, np. wody)
  The lake was flat and lifeless. (Jezioro było gładkie i bez śladów życia.)
 7. bez gazu (napój), wygazowany, zwietrzały
  Flat coke is disgusting. (Wygazowana cola jest obrzydliwa.)
  The drink is flat because someone left the bottle open. (Napój jest bez gazu, bo ktoś zostawił otwartą butelkę.)
  przeciwieństwo: fizzy
 8. nudny, nieciekawy
  What a flat film, can we watch something else? (Co za nudny film, możemy obejrzeć coś innego?)
  I can lend you this book but it's flat, I'm warning you. (Mogę pożyczyć ci tę książkę, ale jest nudna, ostrzegam.)
  link synonim: boring
 9. za niski, zbyt niski (nieczysty, o dźwięku)
  The last note was a bit flat. (Ostatni dźwięk był trochę za niski.)
  przeciwieństwo: sharp
 10. obniżony o półton (o dźwięku)
  The guitar was tuned to E-flat. (Gitara została nastrojona do E obniżonego o pół tonu.)
 11. stała, bez poprawy (np. o cenie, warunkach ekonomicznych)
  The prices have been flat for the last two months. (Ceny pozostawały bez poprawy w ostatnich dwóch miesiącach.)
 12. stała, jednolita (np. stawka)
  The rate is flat, take it or leave it. (Stawka jest stała, decydujesz się czy nie?)
 13. bez emocji, beznamiętny, matowy (o tonie głosu)
  He said it all in a flat voice. (On powiedział to wszystko głosem bez emocji.)
 14. płaski, na niskim obcasie (but)
  She wears flat shoes because she's very tall. (Ona nosi płaskie buty, bo jest bardzo wysoka.)
  She has only one pair of flat shoes. (Ona ma tylko jedną parę butów na niskim obcasie.)
  She is very short, so she never wears flat shoes. (Ona jest bardzo niska, więc nigdy nie nosi płaskich butów.)
 15. płaska (o kobiecie z małym biustem) potocznie
  He said he would never date a flat girl. (On powiedział, że nigdy by nie chodził z płaską dziewczyną.)
 16. oklapnięte (włosy)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. bemol (znak chromatyczny obniżający dźwięk o pół tonu) [policzalny]
  Do you know how many flats are in this key? (Wiesz ile bemoli jest w tej tonacji?)
 2. dźwięk obniżony o pół tonu [policzalny]
  Most of the notes in this melody are flats, which sounds unnatural. (Większość dźwięków w tej melodii jest obniżona o pół tonu, co brzmi nienaturalnie.)
 3. przybrzeżne niziny, przybrzeżne równiny [policzalny zwykle liczba mnoga]
  You can often come upon mud flats in this region. (Można często napotkać przybrzeżne równiny błotne w tym rejonie.)
 4. buty na płaskim obcasie  AmE [tylko liczba mnoga]
  I prefer wearing flats during the day. (Wolę nosić buty na płaskim obcasie w ciągu dnia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. równo, płasko
  Put this shirt flat on the bed, I've just ironed it. (Połóż tę koszulę równo na łóżku, właśnie ją uprasowałem.)
 2. zbyt nisko, za nisko, płasko (nieczysto, o dźwięku)
  You can't join our choir, you sing flat. (Nie możesz dołączyć do naszego chóru, śpiewasz za nisko.)
  He sings flat. (On śpiewa zat nisko.)
 3. totalnie, kompletnie, absolutnie  AmE slang
  I can't go to the concert, I'm flat broke. (Nie mogę pójść na koncert, jestem totalnie spłukana.)
  link synonim: totally

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "flat tyre" po polsku
rzeczownik
 1. przebita opona, guma, kapeć, flak
  I couldn't drive any further because of a flat tyre. (Nie mogłem jechać dalej, bo złapałem gumę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

flat BrE **
dead AmE ****

przymiotnik
 1. wyładowany, rozładowany (o baterii, akumulatorze)
  The battery in my mobile phone is completely flat. (Bateria w mojej komórce jest kompletnie rozładowana.)
  The car won't start - I think the battery is dead. (Samochód nie chce zapalić - myślę, że akumulator jest rozładowany.)
  If one of the batteries is flat, you should replace them both. (Jeśli jedna z baterii jest zużyta, powinieneś wymienić obydwie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "flat"

czasownik
idiom
fall flat = nie wypalić (np. o żarcie, przedstawieniu)
rzeczownik
przymiotnik
inne
kolokacje

"flat" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "flat" po polsku

powered by  eTutor logo