"flat land" — Słownik kolokacji angielskich

flat land kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszkanie ziemia
  1. flat przymiotnik + land rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They saw the flat land and decided to stay put at the place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo