"public land" — Słownik kolokacji angielskich

public land kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): teren publiczny
  1. public przymiotnik + land rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He said 14 percent of public land was considered to be in poor condition.

podobne do "public land" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "public land" po angielsku

rzeczownik