ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"public relation" — Słownik kolokacji angielskich

public relation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny związek
  1. public przymiotnik + relation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Part of the problem is public relations, some District 27 officials say.