"sexual relation" — Słownik kolokacji angielskich

sexual relation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): seksualny związek
  1. sexual przymiotnik + relation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And she hadn't had any sexual relations in some time.