"international relation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stosunek międzynarodowy
  1. international przymiotnik + relation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is best known for his work in international relations.