PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic relation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny związek
  1. diplomatic przymiotnik + relation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both countries had diplomatic relations for the first time between 1939 and 1945.