"diplomatic effort" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic effort kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysiłek dyplomatyczny
  1. diplomatic przymiotnik + effort rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For nearly three years we've worked hard on diplomatic efforts.