eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"effort" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effort rzeczownik

rzeczownik + effort
Kolokacji: 217
war effort • relief effort • peace effort • rescue effort • research effort • marketing effort • lobbying effort • development effort • ...
effort + czasownik
Kolokacji: 194
effort fails • effort results • effort succeeds • effort proves • effort includes • effort leads • effort continues • effort seems • ...
czasownik + effort
Kolokacji: 257
resist efforts • oppose efforts • block efforts • organize efforts • effort aimed • require effort • reject efforts • waste effort • take effort • ...
przymiotnik + effort
Kolokacji: 552
best effort • concerted effort • joint effort • collaborative effort • international effort • successful effort • considerable effort • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. best effort = największy wysiłek best effort
2. great effort = wielki wysiłek great effort
4. joint effort = połączone starania joint effort
5. major effort = główny wysiłek major effort
7. early effort = wczesny wysiłek early effort
  • For nearly three years we've worked hard on diplomatic efforts.
  • Are we at an end point now for diplomatic efforts with this guy?
  • And we know that there were further diplomatic efforts under way.
  • And this was not the situation he would have chosen for his first diplomatic effort.
  • India has a history of diplomatic efforts in the region.
  • Diplomatic efforts made behind the curtains had no result for three years.
  • "And this new diplomatic effort is barely a year ago."
  • His position has been clear for at least a month, but Western governments have continued their diplomatic efforts.
  • I believe that he must be supported by our diplomatic efforts.
  • It is particularly important to strengthen diplomatic efforts with third countries.
13. conscious effort = świadomy wysiłek conscious effort
14. recent effort = niedawny wysiłek recent effort
15. serious effort = poważny wysiłek serious effort
16. last-ditch effort = ostatnia deska ratunku last-ditch effort
17. combined effort = wspólny wysiłek combined effort
18. desperate effort = rozpaczliwy wysiłek desperate effort
20. unsuccessful effort = daremny wysiłek unsuccessful effort
21. special effort = specjalny wysiłek special effort
22. ongoing effort = trwający wysiłek ongoing effort
23. cooperative effort = wspólny wysiłek cooperative effort
24. extra effort = dodatkowy wysiłek extra effort
25. heroic effort = bohaterski wysiłek heroic effort
26. futile effort = próżny wysiłek futile effort
27. broad effort = szeroki wysiłek broad effort
28. ambitious effort = ambitny wysiłek ambitious effort
29. apparent effort = pozorny wysiłek apparent effort
30. far effort = daleko wysiłek far effort
31. humanitarian effort = wysiłek humanitarysty humanitarian effort
32. aggressive effort = agresywny wysiłek aggressive effort
33. tremendous effort = olbrzymi wysiłek tremendous effort
34. initial effort = wysiłek pierwszej litery initial effort
35. massive effort = masywny wysiłek massive effort
36. frantic effort = rozpaczliwy wysiłek frantic effort
37. valiant effort = śmiały wysiłek valiant effort
39. intense effort = intensywny wysiłek intense effort
40. late effort = późny wysiłek late effort
41. military effort = militarny wysiłek military effort
43. defensive effort = obronny wysiłek defensive effort
44. strong effort = duży wysiłek strong effort
46. deliberate effort = przemyślany wysiłek deliberate effort
47. large effort = duży wysiłek large effort
48. little effort = mało wysiłku little effort
49. real effort = rzeczywisty wysiłek real effort
50. final effort = ostatni wysiłek final effort
51. American effort = Amerykański wysiłek American effort
52. national effort = krajowy wysiłek national effort
53. local effort = lokalny wysiłek local effort
54. new effort = nowy wysiłek new effort
55. British effort = Brytyjski wysiłek British effort
57. huge effort = olbrzymi wysiłek huge effort
58. visible effort = widoczny wysiłek visible effort
59. good effort = dobra próba, dobra robota good effort
60. physical effort = wysiłek fizyczny physical effort
61. collective effort = wysiłek spółdzielni collective effort
63. long effort = długi wysiłek long effort
64. extraordinary effort = niezwykły wysiłek extraordinary effort
65. intensive effort = intensywny wysiłek intensive effort
66. sustained effort = podtrzymany wysiłek sustained effort
67. all-out effort = zdecydowany wysiłek all-out effort
68. legislative effort = ustawodawczy wysiłek legislative effort
69. big effort = duży wysiłek big effort
71. individual effort = indywidualny wysiłek individual effort
72. global effort = całościowy wysiłek global effort
73. educational effort = edukacyjny wysiłek educational effort
74. failed effort = zawiedziony wysiłek failed effort
75. pioneering effort = torując drogę wysiłkowi pioneering effort
76. bipartisan effort = dwupartyjny wysiłek bipartisan effort
77. tireless effort = niestrudzony wysiłek tireless effort
78. political effort = polityczny wysiłek political effort
79. obvious effort = oczywisty wysiłek obvious effort
80. concentrated effort = zagęszczony wysiłek concentrated effort
81. main effort = najważniejsze akcja warunkująca sukces misji main effort
82. federal effort = federalny wysiłek federal effort
83. mental effort = wysiłek umysłowy mental effort
84. past effort = za wysiłkiem past effort
85. vain effort = daremny wysiłek vain effort
86. overall effort = ogólny wysiłek overall effort
87. public relations effort = wysiłek zajmujący się public relations public relations effort
89. Democratic effort = Demokratyczny wysiłek Democratic effort
90. creative effort = wkład twórczy creative effort
91. promotional effort = przedsięwzięcie promocyjne (całość procesu) promotional effort
92. Herculean effort = Herkulesowy wysiłek (wielki wysiłek, wyczyn) Herculean effort
93. continued effort = kontynuowany wysiłek continued effort
94. legal effort = prawny wysiłek legal effort
95. human effort = ludzki wysiłek human effort
96. private effort = prywatny wysiłek private effort
97. anti-drug effort = wysiłek anty-farmakologiczny anti-drug effort
98. reasonable effort = należyte starania reasonable effort
99. minimal effort = minimalny wysiłek minimal effort
100. philanthropic effort = filantropijny wysiłek philanthropic effort
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 122
przyimek + effort
Kolokacji: 40
without effort • including efforts • against efforts • of one's efforts • for one's efforts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.