"Early effort" — Słownik kolokacji angielskich

Early effort kolokacja
Popularniejsza odmiana: early effort
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesny wysiłek
  1. early przymiotnik + effort rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An earlier effort to wake him was made last week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo