"early effort" — Słownik kolokacji angielskich

early effort kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny wysiłek
  1. early przymiotnik + effort rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    An earlier effort to wake him was made last week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo