"Current effort" — Słownik kolokacji angielskich

Current effort kolokacja
Popularniejsza odmiana: current effort
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecny wysiłek
  1. current przymiotnik + effort rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the current effort, however, the balance would be completely different.

    Podobne kolokacje: