PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Diplomatic effort" — Słownik kolokacji angielskich

Diplomatic effort kolokacja
Popularniejsza odmiana: diplomatic effort
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wysiłek dyplomatyczny
  1. diplomatic przymiotnik + effort rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For nearly three years we've worked hard on diplomatic efforts.