"diplomatic tie" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic tie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny krawat
  1. diplomatic przymiotnik + tie rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The road to true diplomatic ties could still be long.

podobne do "diplomatic tie" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "diplomatic tie" po angielsku

czasownik