"Major effort" — Słownik kolokacji angielskich

Major effort kolokacja
Popularniejsza odmiana: major effort
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główny wysiłek
  1. major przymiotnik + effort rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If we're not making a major effort, then we can have bad games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo