PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public school" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "public school" po angielsku

public school BrE **

rzeczownik
 1. prywatna szkoła ponadpodstawowa (w Wielkiej Brytanii; często z internatem)  BrE
  The building was used as a public school from 1934 to 1981. (Ten budynek był używany jako szkoła prywatna w latach 1934-1981.)
  Eton is a public school. (Eton jest szkołą prywatną.)

state school BrE
public school AmE **

rzeczownik
 1. szkoła państwowa, szkoła publiczna (szkoła finansowana ze środków publicznych) [policzalny]
  I went to a state school. (Chodziłem do szkoły państwowej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"public school" — Słownik kolokacji angielskich

public school kolokacja
 1. public przymiotnik + school rzeczownik = szkoła państwowa, szkoła publiczna (szkoła finansowana ze środków publicznych)
  Bardzo silna kolokacja

  I do know the public schools are doing a very poor job.