ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"szkoła publiczna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szkoła publiczna" po polsku

szkoła publiczna

rzeczownik
 1. state school British English , public school American English **
  • szkoła państwowa, szkoła publiczna (szkoła finansowana ze środków publicznych) [policzalny]
   I went to a state school. (Chodziłem do szkoły państwowej.)

"szkoła publiczna" — Słownik kolokacji angielskich

public school kolokacja
 1. public przymiotnik + school rzeczownik = szkoła państwowa, szkoła publiczna (szkoła finansowana ze środków publicznych)
  Bardzo silna kolokacja

  I do know the public schools are doing a very poor job.

  Podobne kolokacje:
state school kolokacja
 1. state rzeczownik + school rzeczownik = szkoła państwowa, szkoła publiczna (szkoła finansowana ze środków publicznych)
  Bardzo silna kolokacja

  Where else do you think state schools get their money?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo