KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"public" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "public" po angielsku

public ***** , publ. (skrót)

przymiotnik
 1. publiczny, ogólny
  This is a public place, you can't smoke here. (To miejsce publiczne, nie możesz tu palić.)
  I never use public toilets. (Nigdy nie korzystam z publicznych toalet.)
  przeciwieństwo: private
 2. dostępny dla wszystkich, jawny
  This is public information. (To są jawne informacje.)
  People like spending time in public parks. (Ludzie lubią spędzać czas w publicznych parkach.)
 3. państwowy
  This park is public. (Ten park jest państwowy.)
  I go to a public school. (Chodzę do państwowej szkoły.)
 4. oficjalny
  He published a public statement after he caused an accident. (On opublikował oficjalne oświadczenie po tym, jak spowodował wypadek.)
  The president gave a public speech. (Prezydent wygłosił oficjalną przemowę.)
 5. publicznoprawny (np. zobowiązania, należności)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. publiczność [tylko liczba pojedyncza]
  The public was satisfied with the performance. (Publiczność była zadowolona z przedstawienia.)
  The public went crazy after the concert, they couldn't stop applauding the band. (Publiczność oszalała po koncercie, nie przestawali bić brawa zespołowi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "the public" po polsku
rzeczownik
 1. ludzie, społeczeństwo, opinia publiczna
  The public needs to know about the economic crisis. (Opinia publiczna musi wiedzieć o kryzysie gospodarczym.)
  Keep this news away from the media and the public. (Trzymaj tę wiadomość z daleka od mediów i opinii publicznej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

be open *** , także: be overt , także: be public

 1. być jawnym
  Our company's archives are open. (Archiwa naszej firmy są jawne.)
  Are the files of that case open? (Czy dokumenty tej sprawy są jawne?)
  Everyone can come to the trial - it's public. (Każdy może przyjść na proces - jest jawny.)

Powiązane zwroty — "public"

przysłówek
rzeczownik
public square = plac (publiczny)
public speaker = mówca, orator (osoba przemawiająca publicznie)
public school BrE = prywatna szkoła ponadpodstawowa (w Wielkiej Brytanii; często z internatem)
state school BrE , public school AmE = szkoła państwowa, szkoła publiczna (szkoła finansowana ze środków publicznych)
public service = usługi świadczone przez państwo (np. transport, edukacja) +2 znaczenia
czasownik
przymiotnik
kolokacje

podobne do "public" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "public" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo