Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"plac" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "plac" po polsku

plac

obrazek do "square" po polsku Shizzzz...it's TIMES SQUARE The San Francisco Plaza
rzeczownik
 1. square , **** , sq. (skrót)
  • plac (u zbiegu ulic), pl. (skrót) [policzalny]
   I met her at the square. (Spotkałem ją na placu.)
   The square was full of flower stalls. (Plac był pełen stoisk z kwiatami.)
 2. plaza ** , Pl. (skrót) *
  • plac, rynek, skwer [policzalny]
   The landlady says she is at that theatre on the plaza. (Właścicielka mówi, że jest w tym teatrze na rynku.)
 3. piazza
  • plac, dziedziniec
   The crowd gathered in the piazza. (Tłum zebrał się na placu.)
 4. public square
  • plac (publiczny)
 5. forecourt
 6. maidan
  • plac (w indyjskiej odmianie j. ang.)

"plac" — Słownik kolokacji angielskich

public square kolokacja
 1. public przymiotnik + square rzeczownik = plac (publiczny)
  Bardzo silna kolokacja

  Usually, the walk starts at a church and goes to a public square.