Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"rynek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rynek" po polsku

rynek

obrazek do "market" po polsku Pharma stock market obrazek do "market square" po polsku The San Francisco Plaza
rzeczownik
 1. market *****
  • targ, rynek [policzalny]
   She bought some fruit at the market. (Ona kupiła trochę owoców na targu.)
   He buys his food at the market. (On kupuje swoje jedzenie na targu.)
   zobacz także: bazaar
  • rynek (np. finansowy, giełdowy)
   The housing market is unstable right now. (Rynek mieszkaniowy jest teraz niestabilny.)
   We launched a new product into the market. (Wprowadziliśmy nowy produkt na rynek.)
   This company has got a monopoly on the market. (Ta firma ma monopol na rynku.)
 2. market square
  • rynek (główny plac w centrum miasta) [niepoliczalny]
   I bought the flowers at the market square. (Kupiłem kwiaty w rynku.)
   Our market square is so beautiful! (Nasz rynek jest taki piękny!)
 3. plaza ** , Pl. (skrót) *
  • plac, rynek, skwer [policzalny]
   The landlady says she is at that theatre on the plaza. (Właścicielka mówi, że jest w tym teatrze na rynku.)
 4. demographic **
  • rynek, segment (populacji)
   This product is aimed at the teenage demographic. (Ten produkt jest skierowany na segment rynku nastolatków.)
 5. carrefour
rzeczownik
 1. stew pan

Powiązane zwroty — "rynek"

czasownik
wprowadzić (produkt na rynek) = launch
wchodzić (na rynek), wprowadzać (produkt na rynek) = debut
zdobywać (np. nowy rynek) = tap , tap into
zdominować (rynek) = capture
dostarczać (np. na rynek dóbr) = ship
penetrować (np. rynek) = penetrate
stymulować (np. gospodarkę, rynek) = hype
zalewać (np. rynek produktami) = glut
rzeczownik
przymiotnik
martwy (np. rynek, kapitał) = dead
swobodny (np. rynek, działalność gospodarcza) = unfettered
osłabiony (np. rynek) = depressed

"rynek" — Słownik kolokacji angielskich

market square kolokacja
 1. market rzeczownik + square rzeczownik = rynek (główny plac w centrum miasta)
  Bardzo silna kolokacja

  The first house past the market square on the far side.

market place kolokacja
 1. market rzeczownik + place rzeczownik = rynek, miejsce handlu, miejsce zbytu
  Bardzo silna kolokacja

  I never knew her to go to the market place as did most of the other women.