Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"capture" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "capture" po angielsku

capture ***

czasownik
 1. schwytać (np. złodzieja, wroga) [przechodni]
  The prisoner was captured soon after he had escaped. (Więzień został złapany wkrótce po tym, jak uciekł.)
  They captured the hostages and kept them in a basement. (Oni schwytali zakładników i przetrzymywali ich w piwnicy.)
  We didn't capture the thief, I'm sorry. (Nie schwytaliśmy złodzieja, przykro mi.)
  link synonimy: catch, encapture
 2. zdobywać, przejmować, przechwycić (np. miasto) [przechodni]
  The town was captured by rebels. (Miasto zostało zdobyte przez rebeliantów.)
  The pirates captured two ships. (Piraci przechwycili dwa statki.)
  After the battle, the army captured the castle. (Po bitwie armia zdobyła zamek.)
  He captured all of the confidential data. (On przechwycił wszystkie poufne dane.)
  We have to capture our spoils. (Musimy przechwycić nasze łupy.)
  link synonim: seize
 3. złapać, chwytać, schwytać (np. zwierzę po pościgu) [przechodni]
  They finally managed to capture the deer they've been chasing. (W końcu udało im się schwytać jelenia, którego ścigali.)
  I captured my cow after it'd run away. (Złapałem moją krowę po tym, jak uciekła.)
 4. uchwycić, oddawać (np. piękno przyrody na zdjęciu) [przechodni]
  I managed to capture this beautiful sunset! (Udało mi się uchwycić ten piękny zachód słońca!)
  He's a great photographer, he captured the beauty of the ocean. (On jest świetnym fotografem, uchwycił piękno oceanu.)
  The photographer captured the moment perfectly. (Fotograf idealnie uchwycił moment.)
 5. zdominować (rynek), zawładnąć (rynkiem) [przechodni]
  Samsung phones captured the market. (Telefony Samsung zawładnęły rynkiem.)
  This game has captured the market. (Ta gra zdominowała rynek.)
 6. zdobywać bierkę w grze w szachy; zbijać bierkę (np. pionek, wieżę) [przechodni]
  I captured his bishop and knight. (Zdobyłem jego gońca i skoczka.)
  He moved his rook to H3 and captured my knight. (On przesunął swoją wieżę na H3 i zbił mojego skoczka.)
 7. przygotowywać dane w formie możliwej do użycia przez komputer [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. pojmanie (np. więźnia) [niepoliczalny]
  The prisoner avoided capture by hiding in the safe house. (Więzień uniknął pojmania poprzez ukrycie się w kryjówce.)
  The capture of our enemy was a happy moment for us. (Pojmanie naszego wroga było dla nas szczęśliwym momentem.)
  link synonimy: apprehension, seizure
 2. zdobycie (np. oblężonego miasta) [niepoliczalny]
  The capture happened after a long siege. (Do zdobycia miasta doszło po długim oblężeniu.)
  The capture of the city took us three days. (Zdobycie miasta zajęło nam trzy dni.)
  link synonim: seizure
 3. przejęcie, zdominowanie (np. rynku) [niepoliczalny]
  Capture of the market is possible if you have a good idea. (Zdominowanie rynku jest możliwe, jeżeli masz dobry pomysł.)
  They were afraid of the capture of the market by another company. (Oni się bali przejęcia rynku przez inną firmę.)
  link synonim: domination
 4. przygotowanie danych w formie możliwej do użycia przez komputer [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "capture"

rzeczownik
motion capture , mo-cap (skrót) , mocap (skrót) = przechwytywanie ruchu (metoda analizy ruchów postaci i przeniesienia ich do komputera celem dalszej animacji)
kolokacje