"oddawać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddawać" po polsku

oddawać

czasownik
 1. convey **
  • oddawać, wyrażać, przekazywać (np. emocje, treść) [przechodni]
   The song conveys my every feeling. (Ta piosenka oddaje każde moje uczucie.)
   His poetry conveys his emotions. (Jego poezja wyraża jego emocje.)
   zobacz także: express
 2. capture ***
  • uchwycić, oddawać (np. piękno przyrody na zdjęciu) [przechodni]
   I managed to capture this beautiful sunset! (Udało mi się uchwycić ten piękny zachód słońca!)
   He's a great photographer, he captured the beauty of the ocean. (On jest świetnym fotografem, uchwycił piękno oceanu.)
   The photographer captured the moment perfectly. (Fotograf idealnie uchwycił moment.)
 3. surrender **
 4. donate **
 5. concede **
 6. render **
  • przedstawiać, oddawać (np. charakter sztuki) [przechodni]
   The poster renders the play's character. (Plakat oddaje charakter sztuki.)
 7. resonate with something
  • wyrażać, oddawać [przechodni]
   This painting fully resonates with my spirit. (Ten obraz całkowicie wyraża mojego ducha.)
 8. check *****
 9. cede   oficjalnie
 10. reciprocate
 11. disgorge
 12. remit ,
  • przekazywać (coś gdzieś), oddawać (sprawę z powrotem do niższej instancji)
 13. regive
phrasal verb
 1. hand over
 2. give back
 3. give something away , give away something *
phrasal verb
 1. give up something *** , także: give something up
 2. hand in something BrE , hand something in BrE * , turn in something AmE * , turn something in AmE *
 3. turn something in *
 4. give something back , give back something
  • zwracać coś, oddawać coś
   When will you give me back my wallet? (Kiedy oddasz mi mój portfel?)
   Give me my glasses back! (Oddaj mi moje okulary!)
 5. take something back * , także: take back something
 6. give something away , give away something *
 7. give of something
  • oddawać coś, oferować coś (np. swój czas, swoje zaangażowanie)
   If he gives of his time, he likes you. (Jeżeli on oferuje swój czas, lubi cię.)
 8. bring something back , bring back something *
 9. deliver something up
 10. kick something back
phrasal verb
 1. give somebody something back  
  Leon gave me back my book. (Leon oddał mi moją książkę.)
  Give me my money back. (Oddaj mi moje pieniądze.)
 2. give something back to somebody  
 3. give something over to somebody
 4. give something away to somebody
 5. pass something back to somebody  
czasownik
 1. yield something over to someone
phrasal verb
 1. pass something in
 2. fork up something
czasownik
 1. relinquish
phrasal verb
 1. give oneself up to something
czasownik
 1. give yourself over to something
czasownik
 1. give ***** , także: gie ScoE

"oddawać" — Słownik kolokacji angielskich

hand over kolokacja
 1. hand czasownik + over particle = podawać, oddawać (np. słuchawkę telefonu)
  Bardzo silna kolokacja

  Shot of the fat guy's face as he hands them over.

  Podobne kolokacje:
give back kolokacja
 1. give czasownik + back particle = oddawać, zwracać, przywracać, odbijać
  Bardzo silna kolokacja

  You have given me back a little of my past.

  Podobne kolokacje: