BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"convey" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "convey" po angielsku

convey **

czasownik
 1. przekazywać (np. rozkaz, wiadomość, podziękowania), komunikować [przechodni]
  to communicate something
  Convey my deepest condolences. (Przekaż moje najgłębsze kondolencje.)
  Can you convey this message to the boss? (Czy możesz przekazać tę wiadomość szefowi?)
 2. oddawać, wyrażać, przekazywać (np. emocje, treść) [przechodni]
  The song conveys my every feeling. (Ta piosenka oddaje każde moje uczucie.)
  His poetry conveys his emotions. (Jego poezja wyraża jego emocje.)
  zobacz także: express
 3. przewozić, dostarczać [przechodni]
  He conveyed the furniture to my house. (On przewiózł meble do mojego domu.)
  Did you convey that box to the company? (Czy dostarczyłeś to pudełko do firmy?)
  zobacz także: transport
 4. doprowadzać (np. energię elektryczną) [przechodni]
  The wires in your backyard convey electricity. (Przewody w twoim ogrodzie przewodzą energię elektryczną.)
  zobacz także: transmit
 5. przekazywać, cedować, scedować (przekazać prawo własności do czegoś) oficjalnie [przechodni]
  The property was conveyed following a court order. (Mienie zostało przekazane zgodnie z wyrokiem sądu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo