Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"zadawać komuś coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zadawać komuś coś" po polsku

zadawać komuś coś

czasownik
 1. set somebody something *****  
  The teacher set us 3 tasks by Monday. (Nauczyciel zadał nam 3 zadania do poniedziałku.)
  He set me a difficult question - I still don't know the answer. (Zadał mi trudne pytanie - wciąż nie znam odpowiedzi.)
 1. cause someone something *****
  • zadawać komuś coś (np. ból)
czasownik
 1. deal *****
  • wymierzać (np. cios), zadawać (np. ból)
   Mark dealt him a blow straight in the face. (Mark wymierzył mu uderzenie prosto w twarz.)
 2. inflict *
 3. pose ***
  • zadawać, stawiać (pytanie) oficjalnie
   He always poses difficult questions. (On zawsze zadaje trudne pytania.)
   She posed a question I couldn't answer. (Ona zadała pytanie, na które nie mogłem odpowiedzieć.)
 4. give ***** , także: gie Scottish English
  • dawać, zadawać (np. pracę domową) [przechodni]
   The teacher gave me so much homework. (Nauczyciel zadał mi tak dużo pracy domowej.)
   Why do you give me so many things to do? (Czemu dajesz mi tyle rzeczy do zrobienia?)
 5. set *****
  • zadawać (np. zadanie domowe) British English [przechodni]
   The teacher set us a lot of homework for the weekend. (Nauczyciel zadał nam dużo zadania domowego na weekend.)
   I always set homework to my students. (Ja zawsze zadaję zadanie domowe moim uczniom.)

powered by  eTutor logo