KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"pose" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pose" po angielsku

pose ***

czasownik
 1. stanowić (problem) [TRANSITIVE]
  Drunk drivers pose a threat to other road users. (Pijani kierowcy stanowią zagrożenie dla innych użytkowników dróg.)
  The hurricane posed a lot of problems for the local citizens. (Huragan był dużym problemem dla miejscowych mieszkańców.)
 2. pozować [INTRANSITIVE]
  She poses for photos like a model. (Ona pozuje do zdjęć jak modelka.)
  I don't have patience to pose all day. (Nie mam cierpliwości pozować cały dzień.)
 3. udawać [INTRANSITIVE]
  My twin brother was posing to be me. (Mój brat bliźniak udawał, że jest mną.)
  She always poses to be someone else. (Ona zawsze udaje kogoś innego.)
 4. zadawać, stawiać (pytanie) formal
  He always poses difficult questions. (On zawsze zadaje trudne pytania.)
  She posed a question I couldn't answer. (Ona zadała pytanie, na które nie mogłem odpowiedzieć.)
 5. sprawiać (problem)
  Rebellious children may pose a problem for their parents. (Buntownicze dzieci mogą sprawić problem swoim rodzicom.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. poza
  Your pose on this photo is strange. (Twoja poza na tym zdjęciu jest dziwna.)
  I've been sitting in this pose for two hours, I have to stand up. (Siedziałem w tej pozie przez dwie godziny, muszę wstać.)
 2. udawanie, pozorowanie, pozowanie (na coś)
  She seems happy but it's just a pose. (Ona wydaje się szczęśliwa, ale to tylko udawanie.)
  A pose is very tiring. (Udawanie jest bardzo męczące.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "pose"

czasownik
suppose , także: s'pose informal = przypuszczać +2 znaczenia
impose = narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary) +2 znaczenia
depose = dymisjonować (ze stanowiska), usuwać (z urzędu) +1 znaczenie
transpose = przestawiać, zamieniać miejscami, przenosić (w inne miejsce) +1 znaczenie
interpose = wstawić, umieścić (np. obiekt) +2 znaczenia
inne
rzeczownik
posing = stanowienie (problemu) +3 znaczenia
kolokacje

powered by  eTutor logo