"przypuszczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przypuszczać" po polsku — Słownik angielsko-polski

przypuszczać

czasownik
 1. assume ****
  • przypuszczać, przyjmować, zakładać (że coś jest prawdziwe) [TRANSITIVE]
   Don't assume that she doesn't like you; ask her. (Nie zakładaj, że ona cię nie lubi; zapytaj ją.)
   I assume that they know what has happened. (Przypuszczam, że oni wiedzą co się stało.)
   Don't ever assume anything. (Nigdy nic nie zakładaj.)
 2. believe *****
 3. think *****
 4. suppose *** , także: s'pose informal   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I suppose she will be late. (Przypuszczam, że ona się spóźni.)
  I suppose you're right. (Przypuszczam, że masz rację.)
  zobacz także: suspect
 5. imagine ****   [TRANSITIVE]
  I imagine he will be very angry. (Przypuszczam, że on będzie bardzo zły.)
  Let's imagine you were right. (Przypuśćmy, że miałeś rację.)
 6. suspect ***
  • obawiać się, przypuszczać [TRANSITIVE]
   I suspect she won't recover by next week. (Obawiam się, że ona nie wyzdrowieje do przyszłego tygodnia.)
   They suspect that she is lying to them. (Przypuszczają, że ona ich okłamuje.)
 7. guess ****
  • sądzić, przypuszczać American English
   Well, I guess she will never go out with you again. (Cóż, przypuszczam, że ona już nigdy się z tobą nie umówi.)
   I guess it might be the truth. (Przypuszczam, że to może być prawda.)
 8. presume *
 9. posit
 10. conjecture
 11. reckon *
 12. surmise
 13. fancy **
  • sądzić, przypuszczać literary [TRANSITIVE]
   I fancy that she doesn't love him. (Sądzę, że ona go nie kocha.)
   Why do you fancy that they will visit us? (Dlaczego przypuszczasz, że nas odwiedzą?)
 14. wis
 1. take a stab in the dark

Powiązane zwroty — "przypuszczać"

czasownik
inne
phrasal verb
rzeczownik
przysłówek
przypuszczalnie = likely +5 znaczeń
przymiotnik
przypuszczalny = likely +7 znaczeń
idiom