"przypuszczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przypuszczać" po polsku

przypuszczać

obrazek do "believe" po polsku obrazek do "guess" po polsku
czasownik
 1. believe *****
 2. assume , ****
  • przypuszczać, przyjmować, zakładać (że coś jest prawdziwe), wychodzić z założenia [przechodni]
   Don't assume that she doesn't like you; ask her. (Nie zakładaj, że ona cię nie lubi; zapytaj ją.)
   I assume that they know what has happened. (Przypuszczam, że oni wiedzą co się stało.)
   Don't ever assume anything. (Nigdy nic nie zakładaj.)
 3. think *****
 4. suppose , *** , także: s'pose potocznie   [przechodni/nieprzechodni]
  I suppose she will be late. (Przypuszczam, że ona się spóźni.)
  I suppose you're right. (Przypuszczam, że masz rację.)
  zobacz także: suspect
 5. imagine ****   [przechodni]
  I imagine he will be very angry. (Przypuszczam, że on będzie bardzo zły.)
  Let's imagine you were right. (Przypuśćmy, że miałeś rację.)
 6. guess ****
  • sądzić, przypuszczać
   Well, I guess she will never go out with you again. (Cóż, przypuszczam, że ona już nigdy się z tobą nie umówi.)
   I guess it might be the truth. (Przypuszczam, że to może być prawda.)
 7. suspect ***
  • obawiać się, przypuszczać [przechodni]
   I suspect she won't recover by next week. (Obawiam się, że ona nie wyzdrowieje do przyszłego tygodnia.)
   They suspect that she is lying to them. (Przypuszczają, że ona ich okłamuje.)
 8. presume *
 9. reckon *
  • myśleć, sądzić, przypuszczać potocznie [przechodni]
   I reckon she'll come. (Sądzę, że ona przyjdzie.)
   Do you reckon we'll leave tomorrow? (Myślisz, że wyjedziemy jutro?)
   This house is huge. I reckon it must have cost a fortune. (Ten dom jest ogromny. Przypuszczam, że musiał kosztować majątek.)
   link synonim: think
 10. posit
 11. conjecture
 12. surmise
 13. fancy **
  • sądzić, przypuszczać termin literacki [przechodni]
   I fancy that she doesn't love him. (Sądzę, że ona go nie kocha.)
   Why do you fancy that they will visit us? (Dlaczego przypuszczasz, że nas odwiedzą?)
 14. wis
 1. take a stab in the dark

Powiązane zwroty — "przypuszczać"

czasownik
inne
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
przypuszczalny = likely +7 znaczeń
przysłówek
przypuszczalnie = likely +6 znaczeń
idiom

powered by  eTutor logo