"puszczać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "puszczać się" po polsku

puszczać się

czasownik
 1. be a goer
czasownik
 1. let *****
  • dopuszczać, puszczać (pozwolić przejść, podejść) [przechodni]
   I won't let him near you. (Nie dopuszczę go do ciebie.)
   Don't let me near food, I'm on a diet. (Nie dopuszczaj mnie blisko jedzenia, jestem na diecie.)
 2. fly ****
  • wypuszczać, puszczać (latawiec) [przechodni]
   It's windy today so we can fly the kites. (Jest dzisiaj wietrznie, więc możemy puszczać latawce.)
   Father, let's fly the kite. Please! (Tato, wypuśćmy latawiec. Proszę!)
 3. unhand dawne użycie  
 1. let go **
  • puszczać, wypuszczać, odpuszczać
   I just want to hold him and never let go. (Chcę go trzymać i nigdy nie puszczać.)
   Once you give her a job she won't let go. (Jak tylko dasz jej pracę, ona nie odpuści.)
phrasal verb
 1. push forth
czasownik
 1. snap ***
  • puścić (o nerwach) [nieprzechodni]
   She snapped when she heard it. (Puściły jej nerwy, kiedy to usłyszała.)
   Seeing them together was too much for me - my nerves snapped. (Zobaczenie ich razem to było dla mnie za dużo - puściły mi nerwy.)
 2. uncling
phrasal verb
 1. put something on , także: put on something ***

Powiązane zwroty — "puszczać się"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
przypuszczenie = assumption +2 znaczenia
przepustka = pass +2 znaczenia
spuścizna = heritage +1 znaczenie

powered by  eTutor logo