BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dissolve" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dissolve" po angielsku

dissolve **

rzeczownik
 1. przenikanie
  Those scenes in the film were separated with a dissolve. (Te sceny w filmie były oddzielone przenikaniem.)
czasownik
 1. rozpuszczać (np. proszek w wodzie) [przechodni/nieprzechodni]
  Dissolve the pill in a glass of water. (Rozpuść tabletkę w szklance wody.)
  Dissolve the medicine in a glass of hot water and drink it. (Rozpuść lek w szklance gorącej wody i wypij.)
 2. rozwiązywać (np. parlament, małżeństwo), likwidować [przechodni]
  A and B wish to dissolve their marriage. (A i B chcą rozwiązać swoje małżeństwo.)
  Islam gives women equal rights to dissolve a marriage. (Islam daje kobietom równe prawa, aby rozwiązać małżeństwo.)
  King Charles II dissolved the parliament in July 1679. (Król Charles II rozwiązał parlament w lipcu 1679 roku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "dissolve"

czasownik
solve = rozwiązywać (znaleźć rozwiązanie) +1 znaczenie
phrasal verb
przymiotnik
dissolved = rozpuszczony (w rozpuszczalniku)
rzeczownik
dissolving = rozpuszczanie się (proces przechodzenia w roztwór)
idiom
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo