"przenikanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przenikanie" po polsku

przenikanie

rzeczownik
 1. infiltration
  • przenikanie (np. gazu, płynu)
 2. dissolve **  
  Those scenes in the film were separated with a dissolve. (Te sceny w filmie były oddzielone przenikaniem.)
 3. permeation
 4. interpenetrating  
 5. permeating
 6. interfusion
 7. interfusing
 8. lap dissolve  
 9. percolating
czasownik
 1. inform ***
  • natchnąć, przeniknąć formal [TRANSITIVE]
   He believes that God informed him to write that book. (On wierzy, że Bóg natchnął go do napisania tej książki.)
   I was informed by you, so I wrote this poem. (Zostałam przez ciebie natchniona, więc napisałam ten wiersz.)
czasownik
 1. permeate
 2. penetrate *
 3. pierce **
  • przeszywać, przenikać literary
   The fear pierced my whole body. (Strach przeniknął moje całe ciało.)
   A winter chill pierced me when I left the house. (Kiedy wyszedłem z domu, przeszył mnie zimowy chłód.)
 4. plumb
 5. pervade
 6. percolate
 7. interpenetrate  
 8. interfuse
phrasal verb
 1. filter in , także: filter through
 2. fade over  

powered by  eTutor logo