PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wypełnianie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypełnianie" po polsku

wypełnianie

rzeczownik
 1. infill
 2. charging
 3. honouring BrE , honoring AmE
  • wypełnianie (np. obietnicy)
 4. obturating
 5. permeating
 6. competing *
  • wypełnianie (np. formularzu)
 7. occupying
 8. becrowding
czasownik
 1. fill ****
  • zapełniać, wypełniać (zajmować miejsce) [przechodni]
   A huge crowd filled the street. (Ogromny tłum wypełnił ulicę.)
   The lecture hall was filled with students. (Sala wykładowa była wypełniona studentami.)
   The house quickly filled with strange people. (Dom szybko napełnił się obcymi ludźmi.)
   link synonim: crowd
  • wypełniać (np. o zapachu w pomieszczeniu) [przechodni]
   The room was filled with the scent of flowers. (Pokój był wypełniony zapachem kwiatów.)
   The smell of fresh strawberries filled the room. (Zapach świeżych truskawek wypełnił pokój.)
  • wypełniać, spełniać (np. żądanie) [przechodni]
   Will you fill all of our demands? (Czy wypełnisz wszystkie nasze żądania?)
   link synonim: fulfill
  • spędzać (czas na robieniu czegoś), wypełniać (czas czymś) [przechodni]
   I filled my time with reading. (Spędzałem czas na czytaniu.)
   Don't fill your time thinking of him. (Nie spędzaj czasu na myśleniu o nim.)
 2. complete ****
  • wypełniać, uzupełniać [przechodni]
   Have you completed your application form yet? (Czy wypełniłeśjuż swój formularz aplikacyjny?)
   Complete these sentences with suitable verbs. (Uzupełnij te zdania pasującymi czasownikami.)
   Complete the form and give it to my secretary. (Wypełnij formularz i daj go mojej sekretarce.)
   Can you help complete this form? (Pomożesz mi wypełnić ten formularz?)
 3. pack ***
 4. honour BrE , honor AmE ***
 5. achieve ****
 6. permeate
 7. populate *
 8. occupy **
  • zajmować, wypełniać (np. czas, przestrzeń) [przechodni]
   Cleaning occupied my whole day. (Sprzątanie zajęło cały mój dzień.)
   This painting occupies the whole wall. (Ten obraz zajmuje całą ścianę.)
 9. flood ***
 10. cram *
 11. charge , *****
  • wypełniać, przepełniać (np. emocjami) [przechodni]
   My heart was charged with love. (Moje serce było przepełnione miłością.)
   This little angel has charged my soul with happiness. (Ten mały aniołek przepełnił moją duszę szczęściem.)
 12. infill  
 13. obturate
 14. perfuse
 15. becrowd
phrasal verb
 1. fill in something * , fill something in , fill something ****
 2. fill out something *
 3. stop something up
czasownik
 1. fill **** , także: fill up * , fill something with something