PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"napełniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "napełniać" po polsku

napełniać

czasownik
 1. fill **** , także: fill up * , fill something with something
 2. stuff ****
  • wypychać, napełniać, faszerować [przechodni]
   She stuffed the turkey with parsley. (Ona nafaszerowała indyka pietruszką.)
   I will stuff the chicken with my secret farce. (Nafaszeruję kurczaka moim sekretnym farszem.)
 3. flood ***
 4. feed ****
  • napełniać, wprowadzać (coś, zwykle przez mały otwór) [przechodni]
   You have to feed the parking meter. (Musisz napełnić parkometr.)
   A feeding tube is fed down the patient's throat. (Rurka do karmienia jest wprowadzona przez gardło pacjenta.)
 5. backfill
 6. indwell
 7. plenish ScoE   dialekt
phrasal verb
 1. fill up something *

"napełniać" — Słownik kolokacji angielskich

fill up kolokacja
 1. fill czasownik + up particle = napełniać (np. pojemnik), wypełniać się (czymś)
  Bardzo silna kolokacja

  So why look any further when you are to fill up your board?

  Podobne kolokacje: