"feed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feed" po angielsku

feed ****

obrazek do "feed" po polsku Now to feed your bots.
czasownik
Formy nieregularne: fed past tense, fed past participle
 1. karmić, nakarmić [przechodni]
  Would you mind feeding the cat while I'm away? (Mógłbyś nakarmić kota, kiedy mnie nie będzie?)
  I feed my dog twice a day. (Karmię mojego psa dwa razy dziennie.)
  Feed me! (Nakarm mnie!)
 2. żywić, wyżywić, wykarmić [przechodni]
  I bought enough food to feed a family of six. (Kupiłem wystarczająco jedzenia, żeby wykarmić rodzinę złożoną z sześciu osób.)
  A parent is required to clothe and feed their child. (Rodzic jest zobowiązany do ubierania i karmienia swojego dziecka.)
  There is enough food to feed the world. (Jest wystarczająco dużo jedzenie, żeby wykarmić świat.)
 3. nawozić (roślinę) [przechodni]
  You need to feed your vegetables once a week. (Musisz nawozić swoje warzywa raz na tydzień.)
  link synonim: fertilise
 4. jeść, żywić się, posilać się, pożywiać się (o dziecku lub zwierzęciu) [nieprzechodni]
  My baby is not old enough to feed itself. (Moje dziecko jest za małe, żeby mogło się samo posilać.)
  Rats feed at night. (Szczury żywią się w nocy.)
 5. wprowadzać (dane do komputera przez jakiś czas) [przechodni]
  The information is fed into the system by this team. (Informacje są wprowadzane do systemu przez ten zespół.)
  W tym znaczeniu "feed" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
 6. doprowadzać, dostarczać (np. wodę, gaz) [przechodni]
  This bath is fed by natural springs. (W tej wannie woda jest doprowadzana z naturalnych źródeł.)
  These tiny vessels feed water to the entire system. (Te małe pojemniki doprowadzają wodę do całego układu.)
 7. napełniać, wprowadzać (coś, zwykle przez mały otwór) [przechodni]
  You have to feed the parking meter. (Musisz napełnić parkometr.)
  A feeding tube is fed down the patient's throat. (Rurka do karmienia jest wprowadzona przez gardło pacjenta.)
 8. podsycać, pogłębiać (emocje, uczucia) [przechodni]
  Her depression was fed by her loneliness. (Jej depresja była pogłębiana jej samotnością.)
  Did my news feed your emotions? (Czy moje informacje podsyciły twoje emocje?)
 9. karmić (np. informacjami, ideami) [przechodni]
  An insider was feeding secret information to the tabloid. (Osoba wewnętrzna karmiła tabloid tajnymi informacjami.)
  The teacher fed us unnecessary information. (Nauczyciel karmił nas niepotrzebnymi informacjami.)
 10. przesyłać (sygnał, np. pomiędzy urządzeniami) termin techniczny [przechodni]
  The signal was fed between the machines directly. (Sygnał został przesłany bezpośrednio pomiędzy maszynami.)
 11. zaspokajać (nałóg) potocznie [przechodni]
  She was ready to steal in order to feed her habit. (Ona była gotowa kraść by zaspokoić swój nałóg.)
  link synonim: satisfy

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. pokarm, karma, pożywienie, pasza (dla zwierząt) [niepoliczalny]
  I'll prepare some chicken feed after work. (Po pracy przygotuję trochę pokarmu dla kurczaków.)
  We need to buy some feed for animals. (Musimy kupić trochę karmy dla zwierząt.)
 2. zasilanie, doprowadzanie (np. paliwa) [policzalny]
  This programme controls the fuel feed to the engine. (Ten program kontroluje doprowadzanie paliwa do silnika.)
 3. transmisja, połączenie (pomiędzy różnymi stacjami lub wozem transmisyjnym a studiem) termin techniczny [policzalny lub niepoliczalny]
  We need to provide feed between station 1 and 3. (Musimy zapewnić połączenie między stacją 1 i 3.)
  We've lost the feed with the second station. (Straciliśmy połączenie z drugą stacją.)
  There was a live feed from the ISS on TV today. (Była transmisja na żywo z ISS w telewizji dzisiaj.)
 4. wyżerka przestarzale [policzalny]
  After a long walk we had a feed. (Po długim spacerze mieliśmy wyżerkę.)
  What a feed, did you cook all of this yourself? (Co za wyżerka, ugotowałaś to wszystko sama?)
  We organized a family feed last night. (Zorganizowaliśmy rodzinną wyżerkę zeszłej nocy.)
 5. posuw
 6. aktualności (na stronie internetowej)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

feed BrE *
feeding AmE

Bottle Feeding Baby, Infant,
rzeczownik
 1. karmienie (dziecka) [policzalny]
  His baby has one feed every few hours. (Jego dziecko ma karmienie co parę godzin.)
  I forgot about my child's feed. (Zapomniałam o karmieniu mojego dziecka.)
  Did you remember about the feeding? (Pamiętałeś o karmieniu?)
phrasal verb
Formy nieregularne: fed past tense, fed past participle
 1. podawać coś komuś (np. piłkę) [przechodni]
  They learnt quickly how to feed the ball to each other. (Oni szybko się nauczyli, jak podawać piłkę do siebie nawzajem.)
  Can you feed the ball to me from half way line? (Czy możesz podać do mnie piłkę z połowy boiska?)

Powiązane zwroty — "feed"

rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
idiom
czasownik
spoon-feed = karmić (podawać komuś zbyt wiele informacji lub zbyt dużo komuś pomagać) +1 znaczenie
kolokacje