"feed several people" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyżyw kilku ludzi
  1. feed czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Will the world be able to feed all its people?

podobne do "feed several people" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feed several people" po angielsku

przymiotnik

powered by  eTutor logo