eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"wymiotować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymiotować" po polsku

wymiotować

obrazek do "vomit" po polsku
czasownik
 1. vomit * , throw up potocznie * , be sick British English ** , także: vom potocznie
  • wymiotować, pochorować się [nieprzechodni]
   I want to vomit. (Chce mi się wymiotować.)
   Any vomiting or diarrhea? (Czy pojawiły się wymioty albo biegunka?)
   Jane suddenly vomited. (Jane nagle zwymiotowała.)
   He felt sick, as if he was going to throw up. (Było mu niedobrze, jakby miał zwymiotować.)
   I think I'm going to be sick. (Myślę, że będę wymiotował.)
   You'll be sick if you eat any more of that fish! (Pochorujesz się jeśli zjesz jeszcze trochę tej ryby!)
 2. chunk **  
 3. gag *   [nieprzechodni]
  He woke up in the middle of the night only to gag. (On obudził się w środku nocy tylko po to, żeby zwymiotować.)
 4. spew , spew up
 5. hurl *   American English potocznie
 6. chuck **
 7. keck  
 8. puke
 9. heave *   potocznie
 10. retch  
 11. gawk
 12. toss ***
 13. cat ***   British English
  It's a new carpet - don't cat on it! (To nowy dywan - nie zwymiotuj na niego!)
  I never cat after alcohol. (Nigdy nie wymiotuję po alkoholu.)
  link synonim: shoot the cat
 14. barf
 15. disgorge   oficjalnie
 16. chum
 17. rolf
 18. regurge
 19. regorge
 20. chunder   British English potocznie
  Man, I've been to the loo like 8 times. There's just nothing left to chunder with. (Ziom, byłem w kiblu już z 8 razy. Już nie mam czym wymiotować.)
 21. boke Scottish English slang , boak Scottish English slang
idiom
 1. feed the fish  
 2. lose one's lunch slang
 3. pray to the porcelain god , worship the porcelain god
 4. blow chunks
rzeczownik
 1. pump ship
phrasal verb
 1. bring something up , bring up something **
phrasal verb
 1. come up ****
  • zwymiotować, podchodzić do gardła
   Morning sickness is the worst, the food comes up all the time. (Poranne mdłości są najgorsze, ciągle wymiotuję jedzeniem.)
   I'm so nervous my breakfast is coming up. (Jestem tak zdenerwowany, że śniadanie podchodzi mi do gardła.)
 2. chuck up
 3. fling up   slang
czasownik
 1. york *****   slang
  I won't drink this shot of vodka. I'll york if I do this. (Nie wypiję tego kieliszka wódki. Zwymiotuję jak to zrobię.)
 2. ralph **
 3. earp  
 4. bevomit
 5. sick up
 6. blow chunks
idiom
 1. dump one's load  
 2. flash the hash  
 3. kiss the porcelain god  
 4. shoot one's cookies , także: shoot one's breakfast , także: shoot one's supper  
 5. shoot the cat  
  link synonim: cat
 6. throw a map  
 7. blow beets slang , także: blow one's doughnuts , także: blow one's groceries  
 8. air one's belly   slang
 9. chuck a dummy   slang
 10. cry hughie   slang

Powiązane zwroty — "wymiotować"

rzeczownik
wymioty = vomit , także: vom potocznie +4 znaczenia
wymiociny = sick +2 znaczenia
wymiotowanie = vomiting +15 znaczeń
idiom
przymiotnik
czasownik

"wymiotować" — Słownik kolokacji angielskich

throw up kolokacja
 1. throw czasownik + up particle = wymiotować, pochorować się
  Bardzo silna kolokacja

  Yet another boy in the group began to throw up.

  Podobne kolokacje:
lose one's lunch kolokacja
 1. lose czasownik + lunch rzeczownik = wymiotować, zwracać, puszczać pawia
  Luźna kolokacja

  She went inside to the privy and lost her lunch.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo