KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"bring something up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bring something up" po angielsku

bring something up
bring up something **

phrasal verb
 1. podnosić coś, poruszać coś, napomykać o czymś (np. temat, problem)
  to mention
  Don't bring that subject up if you don't want her to start crying. (Nie poruszaj tego tematu, jeśli nie chcesz, żeby zaczęła płakać.)
  Don't bring up that subject in his presence. (Nie poruszaj tego tematu w jego obecności.)
  zobacz także: raise
 2. wyświetlać coś, pokazywać coś (np. na ekranie komputera)
  Let me bring up the front page. (Pozwól, że wyświetlę stronę główną.)
 3. wymiotować czymś, zwymiotować czymś, zwracać czymś  BrE
  I gave an old sausage to my dog and it brought it up. (Dałem mojemu psu starą kiełbaskę a on ją zwrócił.)
  I brought up the prescribed medicine. (Zwymiotowałem przepisanym lekarstwem.)
 4. zwiększać coś, powiększać coś
  Our department needs to bring productivity up. (Nasz wydział musi zwiększyć produktywność.)
phrasal verb
 1. wychować kogoś (np. dziecko)  BrE
  She was brought up by her aunt. (Ona została wychowana przez swoją ciotkę.)
  Clara is too young to bring up a child. (Clara jest zbyt młoda, aby wychować dziecko.)
  link synonim: raise
 2. zaprowadzić kogoś na górę, przyprowadzić kogoś na górę, przyciągnąć kogoś na górę
  I would like to bring you up and show you the view. (Chciałbym zaprowadzić cię na górę i pokazać ci widok.)

powered by  eTutor logo