"podnosić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podnosić coś" po polsku

czasownik
 1. lift **** , lift up
 2. raise *****
 3. up *****
 4. enhance , ***
  • zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację) [TRANSITIVE]
   Now he's building a big factory which will enhance the village. (Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.)
   Knowledge of a foreign language will enhance your chances to get this job. (Znajomość języka obcego zwiększy twoje szanse na zdobycie tej pracy.)
   We should enhance the quality of our products. (Powinniśmy podnieść jakość naszych produktów.)
  • podnosić (np. wartość, cenę) [TRANSITIVE]
   We have to buy a new radio to enhance the value of our car. (Musimy kupić nowe radio, żeby podnieść wartość naszego samochodu.)
 5. boost **
  • podnosić, podsadzać American English [TRANSITIVE]
   Her daughter wanted a cookie from the table so she boosted her. (Jej córka chciała ciasteczko ze stołu, więc ona ją podsadziła.)
   He boosted her so that she could see the stage. (On podniósł ją, aby mogła zobaczyć scenę.)
 6. rear ***
 7. cock , *
  • podnosić (np. głowę)
   He cocked his head to see what was happening up there. (On podniósł głowę, żeby zobaczyć co się tam dzieje.)
  • podnosić (rondo kapelusza)
 8. hoist * , hoist up
 9. heave *
 10. heighten *
 11. hoist * , także: heeze British English dialect
 12. crane **
 13. escalate *
 14. elevate *
 15. trice
 16. take *****
 17. uprate
 18. upraise
 19. move upwards
 20. uprear
 21. hoise
phrasal verb
 1. push up
 2. stick up
  • wznosić, podnosić [TRANSITIVE]
   He stuck up his hands so that they could pull him out of the water. (Podniósł ręce, dzięki czemu mogli wyciągnąć go z wody.)
 3. ramp up

podnosić coś

phrasal verb
 1. bring something up , bring up something **
 2. drive something up
 3. pick something up , pick up something ****
 4. put something up , także: put up something **
 5. heave something up
czasownik
 1. bolster *
 2. weigh ***
 3. uplift
 4. uprise
 5. bouse , także: bowse
phrasal verb
 1. sway up
phrasal verb
 1. stand up ***
 2. get up ***
 3. ride up
  • unosić się, podnosić się
   Her skirt was riding up with wind. (Jej spódniczka unosiła się wraz z wiatrem.)
   The balloon rode up and it disappeared from sight. (Balon się uniósł i straciliśmy go z oczu.)
czasownik
 1. lift ****
  • znikać, podnosić się, unosić się (np. o chmurach, mgle) [INTRANSITIVE]
   When the fog lifted, the sun started shining. (Kiedy zniknęła mgła, słońce zaczęło świecić.)
   You'll see the top of the mountain when the clouds lift. (Zobaczysz wierzchołek góry, kiedy chmury się podniosą.)
 2. run high
idiom
 1. be on the rise

Powiązane zwroty — "podnosić coś"

czasownik
nosić = carry +4 znaczenia
przynosić = bring +2 znaczenia
przenosić = move +7 znaczeń
wynosić = total +1 znaczenie
odnosić = derive +1 znaczenie
donosić = report +3 znaczenia
ponosić = bear +1 znaczenie
znosić = endure +7 znaczeń
wznosić = rear , rear up +2 znaczenia
phrasal verb
inne
rzeczownik

powered by  eTutor logo