"put up something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put up something" po angielsku

put up something **

phrasal verb
 1. ustalać coś (np. nagrodę)
  The police put up a price for finding that man. (Policja ustaliła nagrodę za znalezienie tamtego człowieka.)
 2. wyrażać swoje uczucia względem czegoś, demonstrować, wszczynać (zwykle negatywne)
  I'm not going to let them build a road here without putting up a struggle. (Nie pozwolę im tu budować drogi bez wszczynania walki.)

put something up , także: put up something **

phrasal verb
 1. wznosić coś, budować coś, stawiać coś
  The company will put the building up in a year. (Firma postawi budynek w rok.)
  We've put up a fence around the house. (Postawiliśmy płot dookoła domu.)
 2. rozwieszać coś, wywieszać coś (np. obraz)
  We are putting the fliers up because our dog is missing. (Rozwieszamy ulotki, bo zaginął nam pies.)
  He wanted to put a painting up on this wall. (On chciał wywiesić obraz na tej ścianie.)
 3. przybijać coś, przymocowywać coś (np. półkę)
  My husband put up a new cabinet in the kitchen. (Mój mąż przymocował nową szafkę w kuchni.)
 4. podwyższać coś (np. ceny)  BrE
 5. podnosić coś, wznosić coś, wciągać coś (np. flagę)
 6. zamieszczać coś, umieszczać coś, wrzucać coś (np. zdjęcie na portal społecznościowy)
phrasal verb
 1. wystawiać coś (na sprzedaż)
  They are putting their house up for sale. (Oni wystawiają swój dom na sprzedaż.)
  I've put my car up on eBay. (Wystawiłem mój samochód na eBayu.)
phrasal verb
 1. przenocować kogoś, pozwalać zatrzymać się komuś (u siebie w domu)
  I'm sorry but I can't put you up this week. (Przepraszam, ale nie mogę cię przenocować w tym tygodniu.)
  She had a terrible fight with her husband, so I put her up. (Ona miała okropną awanturę z mężem, więc ją przenocowałam.)
phrasal verb
 1. zatrzymywać się (gdzieś)  BrE
  We put up at some small but pleasant inn. (Zatrzymaliśmy się w jakiejś małej, ale przyjemnej gospodzie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. namawiać kogoś do zrobienia czegoś (głupiego lub niebezpiecznego)
  You won't put me up to something stupid. (Nie namówisz mnie do zrobienia czegoś głupiego.)
  She put him up to something dangerous. (Ona namówiła go do zrobienia czegoś niebezpiecznego.)